„Nie jesteśmy znikąd. I trzymajmy się tego jak ostatniej deski ratunku”.

To motto towarzyszy działaniom wokół Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego od samego początku. Cytat jest podkreśleniem wagi naszego pochodzenia i świadomości tego, jaką rolę odgrywają nasze korzenie. Tym manifestem chcemy zachęcić wszystkich do pielęgnowania pamięci o niezwykłych miejscach i momentach, które nas ukształtowały i do których chętnie wracamy w najważniejszych chwilach.